Kategorizacija takmičenja u RG u GSCG


KATEGORIZACIJA TAKMIČENJA I KAMPOVA U RG u GSCG


NACIONALNA TAKMIČENJA

Na Nacionalnim takmičenjima ( liga) i Revijama gimnastike mogu da se organizuju u salama Osnovnih škola ( koje imaju uredne i čiste svlačionice, WC, ozvučenje za muziku i vođenje takmičenja )

1.Čistu,urednu,svijetlu salu sa tepihom za RG
2.Ozvučenje ( osobu koja vodi takmičenje i pušta muziku )
3.Svlacionice ( veći broj svlacionica ) koje su uredne i čiste
4.Dovoljan broj sudija min.6

Državno prvenstvo CG

Državno prvenstvo CG je najveće nacionalno takmičenje koje se mora organizovati po propozicijama Internacionalnih turnira i moraju imati :

1.Čistu,urednu,svijetlu salu sa tepihom za RG ( orginal : Gymnova, Pastoreli   ili druge licencirane firme) , zaštitu oko takmičarskog prostora, pomoćni tepih velicine 8x14, 3 seta rezervnih rekvizita ( vijača, obruč, lopta, traka,čunjevi )
2.Dovoljan broj sudija min.8
3.Ozvučenje ( osobu koja vodi takmičenje i pušta muziku )
4.Svlacionice ( veći broj svlacionica ) koje su uredne i čiste
5.Pobjedničko postolje, table za klubove
6.Info-sto za informacije o takmičenju
7.Naznačenu oglasnu tablu sa satnicom, zvaničnog treninga, takmičenja i sve informacije za takmičenje
8.Volonteri tamičenja

INTERNACIONALNI TURNIRI

Pravo na održavanje internacionalnih turnira stiče svaki klub koji zadovoljava :

1.Licenciranog sudiju u GSCG koji vodi takmičenje
2.Čistu,urednu,svijetlu salu sa tepihom za RG ( orginal : Gymnova, Pastoreli   ili druge licencirane firme) , zaštitu oko takmičarskog prostora, pomoćni tepih velicine 8x14, 3 seta rezervnih rekvizita ( vijača, obruč, lopta, traka,čunjevi )
3.Ozvučenje ( osobu koja vodi takmičenje i pušta muziku )
4.Svlacionice ( veći broj svlacionica ) koje su uredne i čiste
5.Kancelariju za sudiski sastanak, press
6.Pobjedničko postolje, table za klubove
7.Info-sto za informacije o takmičenju
8.Naznačenu oglasnu tablu sa satnicom, zvaničnog treninga, takmičenja i sve informacije za takmičenje
9.Volonteri tamičenja
10. Deset  prijavljenih klubova od kojih mora bar 50% biti iz inostranstva
11.Takmičarke u 50% kategorija po propozicijama takmičenja
12.Dovoljan broj sudija za sudijske komisije ( min.8 )

SVJETSKI KUPOVI ( EVROPSKO – SVJESTKO PRVENSTVO )

Po propozicijama FIG

GIMNASTIČKI KAMPOVI

1.LICENCIRANOG TRENERA U RG U GSCG

GSCG

                       

Vi ste ovde: Home Ritmička gimnastika Kategorizacija takmičenja u RG
Gimnastički Savez Crne Gore GIMNASTIČKI SAVEZ
CRNE GORE
Tel: +382 33 465 479
Mob:+382 69 084 966